Prijavnica za studij: ODRŽIVI RAZVOJ I MEĐUNARODNI ODNOSI s početkom u zimskom semestru 2022 g.

 

OSOBNI PODACI
 Datum unijeti u obliku dan.mjesec.godina (npr 23.3.1980)

Ako imate problema s ispunjavanjem formulara za prijavu, molim obratite se na E-mail: eduneta-lib@bip.hr