Prijavnica za studij: MENADŽMENT BANKARSTVA, OSIGURANJA I FINANCIJA s početkom u ljetnom semestru 2020 g.
Osobni podaci

 

OSOBNI PODACI
Ime:*
Prezime:*
OIB:
 
   
Spol:*

Datum rođenja:*  Datum unijeti u obliku dan.mjesec.godina (npr 23.3.1980)
Telefon kod kuće:*
Mobitel:
E-mail:*
Država:
Poštanski broj:
Grad ili mjesto:*
Ulica i broj:*
Naziv završenog studija*
Mjesto rođenja:*
Država rođenja:*
Državljanstvo:*
Ime oca i majke:*
Napomena:
 
 

     

Ako imate problema s ispunjavanjem formulara za prijavu, molim obratite se na E-mail: eduneta-lib@bip.hr